อยากลงทุนให้งอกเงย

หลากหลายรูปแบบการลงทุน ที่ตอบโจทย์ความต้องการเรื่องการลงทุนให้งอกเงิย

อยากลงทุนให้งอกเงย

บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท โบนัส

ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงสำหรับออมเงินก้อนโต (5 ล้านบาทขึ้นไป)

เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์
บัญชีออมทรัพย์ เคเค ภัทร สมาร์ท เซทเทิลเมนท์
 • เงินฝากออมทรัพย์

  บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท โบนัส

  ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงสำหรับออมเงินก้อนโต (5 ล้านบาทขึ้นไป)

 • เงินฝากออมทรัพย์

  บัญชีออมทรัพย์ เคเค ภัทร สมาร์ท เซทเทิลเมนท์

  ออมทรัพย์ สำหรับนักลงทุนที่ทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย

 • บริการอื่นๆ

  บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบอัตโนมัติ

  บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบอัตโนมัติ KK Smart Investment Service (KKSIS)

 • เงินฝากประจำ

  บัญชีเงินฝากประจำ

  ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยสูงในอัตราที่แน่นอน เลือกฝากได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ

 • ประกันชีวิตแบบอินเวส ลิงค์

  เคเคเจน อินเวสท์ ลิงค์ - แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว

  เคเคเจน อินเวสท์ ลิงค์ - แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว