อยากคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ

ประกันชีวิต ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตแบบอินเวส ลิงค์ ประกันสุขภาพ

อยากคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เคเคเจน เวลท์ 14/6

จ่ายสั้น คุ้มครองนาน ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ประกันชีวิต
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เคเคเจน เวลท์ 15/7
 • ประกันชีวิต

  ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เคเคเจน เวลท์ 14/6

  จ่ายสั้น คุ้มครองนาน ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

 • ประกันชีวิต

  ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เคเคเจน เวลท์ 15/7

  คุ้มครองชีวิตนาน 15 ปี มีเงินคืนสูงสุด 22%

 • ประกันชีวิต

  ประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย์ เคเคเจน เวลท์ 12/5 (มีเงินปันผล)

  จ่ายสั้น 5 ปี พร้อมคุ้มครองชีวิต 12 ปี และโอกาสรับเงินปันผล

 • ประกันชีวิต

  ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เคเคเจน เอ็กซ์ตร้า 25/15

  รับความคุ้มครองชีวิตยาว 25 และเงินคืนทุกปี

 • ประกันชีวิต

  ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เคเคเจน เอ็กซ์ตร้า 20/10

  รับความคุ้มครองชีวิตยาว 20 ปี และเงินคืนทุกปี