ออมเงินและสะสมทรัพย์

ออมเงินและสะสมทรัพย์

ออมเงินและสะสมทรัพย์

บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท เกน

ออมทรัพย์รับดอกเบี้ยสูงรายเดือน

เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจำ
บัญชีเงินฝากประจำ
 • เงินฝากออมทรัพย์

  บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท เกน

  ออมทรัพย์รับดอกเบี้ยสูงรายเดือน

 • เงินฝากประจำ

  บัญชีเงินฝากประจำ

  ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยสูงในอัตราที่แน่นอน เลือกฝากได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ

 • ประกันชีวิต

  ประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย์ เคเคเจน เวลท์ 12/5 (มีเงินปันผล)

  จ่ายสั้น 5 ปี พร้อมคุ้มครองชีวิต 12 ปี และโอกาสรับเงินปันผล

 • เงินฝากออมทรัพย์

  บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท มิลเลี่ยน

  ออมทรัพย์สำหรับเงินล้าน ฝากถอนได้ไม่จำกัด

 • เงินฝากออมทรัพย์

  บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท โบนัส

  ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงสำหรับออมเงินก้อนโต (5 ล้านบาทขึ้นไป)