PRIORITY Exclusive Events

PRIORITY Exclusive Events

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร จัดกิจกรรมรวมรุ่น KK.NeXT.GEN 1-5 พร้อมเผยเทคนิคการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างโอกาสในธุรกิจในยุค 5G ผ่านการสัมมนาในหัวข้อ Transform Your Business for the Digital Age โดยมีนางกุลนันท์ ซานไทโว ประธานสายธนบดีธนกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยกูรูผู้เชี่ยวชาญแนวหน้าของประเทศ อาทิ นายไผท ผดุงถิ่น กรรมการผู้บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด ร่วมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารเกียรตินาคินได้แก่นายนฤดม รุ่งศิริวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย IT Security และนายภาสกร บุญยะประสิทธิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาช่องทางการขายและบริการ มาร่วมแชร์ประสบการณ์ เรื่อง Cyber Security และ Online Marketplace Channel

KK NeXtGen

หลักสูตรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจ พร้อมวางรากฐานความพร้อมให้กับทายาทผู้สืบทอดกิจการ ทั้งความรู้ด้านการเงินและการลงทุน รวมถึงการดำเนินธุรกิจแบบการตลาดยุคใหม่ รายละเอียดคลิก

KKP Focus Forum

สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการเงินและการลงทุน พร้อมอัพเดทสถานการณ์การลงทุนทั่วโลก โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุน จาก บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รายละเอียดคลิก