โปรโมชั่น

รวบรวมข้อมูลโปรโมชั่นดีๆ เพื่อลูกค้าธนาคารเกียรตินาคินโดยเฉพาะ

KK Debit Card UnionPay ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ในราคา 88 บาท ต่อที่นั่ง

  • 24 เม.ย. 2561
  • 1,738

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร KK Debit Card UnionPay

เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ในราคา 88 บาท ต่อที่นั่ง จำกัด 7,000 สิทธิ์ต่อเดือน หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด ตั้งแต่วันนี้ – 28 ก.พ. 2562

เงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษเฉพาะการใช้จ่ายผ่านบัตร KK Debit Card UnionPay
  • สามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะที่นั่งปกติ ภาพยนตร์ระบบปกติ (2D) โดยลูกค้าผู้ถือบัตรสามารถชำระเพิ่มส่วนต่างสำหรับที่นั่ง Honeymoon, ระบบ 3D (สามมิติ), ATMOS เท่านั้น ยกเว้น IMAX, 4DX และโรงภาพยนตร์ Quartier CineArt
  • จำกัด 7,000 สิทธิ์ต่อเดือนสำหรับรายการส่งเสริมการขาย สำหรับโรงภาพยนตร์ หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
  • จำกัด 2 สิทธิ์ต่อบัตรต่อวัน
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นตามความเหมาะสม
โปรโมชั่น