โปรโมชั่น

รวบรวมข้อมูลโปรโมชั่นดีๆ เพื่อลูกค้าธนาคารเกียรตินาคินโดยเฉพาะ

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่

  • 27 มิ.ย. 2561
  • 21,309

ขอสินเชื่อก่อนซื้อรถยนต์ Mitsubishi Pajero Sport รับดอกเบี้ยต่ำ

เงื่อนไข

  • รับดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.88%ต่อปี*
  • ไม่ต้องวางเงินจอง
  • ไม่ต้องมองหารถ เราหารถให้
  • อนุมัติเงินปั้บ นัดรับรถได้เลย

ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้ก่อนหรือที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง รวมถึงการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอ และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นผู้แนะนำหรือผู้ขาย โดยการให้ความยินยอมดังกล่าว ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการมีสิทธิเลือกให้ความยินยอม โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KK Contact Center โทร. 02 165 5555

# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น