โปรโมชั่น

รวบรวมข้อมูลโปรโมชั่นดีๆ เพื่อลูกค้าธนาคารเกียรตินาคินโดยเฉพาะ

สมัครบัตรกดเงินสด KK Cash Card รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ

 • 22 ม.ค. 2562
 • 1,145

สมัครบัตรกดเงินสด KK Cash Card รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ

รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ต่อที่ 1

รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 7.99 % ต่อปี (3 รอบบัญชีแรก)

 • สำหรับลูกค้าผู้มีรายได้รวมต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ที่แสดงใบแจ้งการชำระเงินสินเชื่อส่วนบุคคล (Installment Loan) บัตรเครดิต หรือ บัตรกดเงินสด จากสถาบันการเงินอื่นๆ ย้อนหลังไม่เกิน 6  เดือน นับจากเดือนที่ออกใบแจ้งหนี้จนถึงเดือนที่อนุมัติสินเชื่อ แนบมาพร้อมกับใบสมัคร KK Cash Card จำนวน 1 ฉบับ

รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9.99 % ต่อปี (3 รอบบัญชีแรก)

 • สำหรับลูกค้าผู้มีรายได้รวมต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ที่ไม่แสดงใบแจ้งการชำระเงินสินเชื่อส่วนบุคคล (Installment Loan) บัตรเครดิต หรือ บัตรกดเงินสด จากสถาบันการเงินอื่นๆ

รับสิทธิพิเศษต่อที่ 2

ต่อที่ 2

รับฟรี กระเป๋าล้อลาก  ขนาด 18 นิ้ว มูลค่า 1,990 บาท สำหรับลูกค้าที่มีรายการเบิกถอนเงินสดหรือรูดซื้อสินค้าผ่านบัตรกดเงินสด สะสมรวมใน 2 รอบบัญชีแรก ตั้งแต่ 6,000 บาทขึ้นไป โดยกระเป๋าจะถูกจัดส่งตามที่อยู่จัดส่งเอกสาร ตามที่ลูกค้าแจ้งไว้ ภายใน 30 วัน หลังจากสรุปรอบบัญชีที่ 2

 

รายได้รวมต่อเดือน *

 

                                                       รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ

ต่อที่ 1

รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษต่อปี สำหรับ 3 รอบบัญชีแรก

ต่อที่ รับฟรี กระเป๋าล้อลาก

ขนาด 18 นิ้ว มูลค่า 1,990 บาท

 

น้อยกว่า 30,000 บาท

 

อัตราดอกเบี้ยปกติ 26% ต่อปี

  ยอดคงค้างสะสมรวมใน 2 รอบบัญชีแรก ตั้งแต่ 6,000 บาท ขึ้นไป

ยอดคงค้างขั้นต่ำอย่างน้อย 30 วัน ตั้งแต่ 3,000 บาทขี้นไป

ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป

9.99 % ต่อปี

 

7.99 % ต่อปี

หมายเหตุ

 • ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของทุกธนาคารทั่วประเทศไทยและทั่วโลก ผ่านเครื่องที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool และ Union Pay
 • การชำระสินค้าและบริการ หรือ รับส่วนลดเฉพาะร้านค้าที่มีเครื่องหมาย Union Pay เท่านั้น
 • เงื่อนไขการพิจารณาและรายละเอียดการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ประกันบริษัทกรุงไทย พานิชประกันภัยภัย จำกัด (มหาชน)     
 • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ใช้ดอกเบี้ยพิเศษตามที่ธนาคารกำหนด อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ ของธนาคาร 26% ต่อปี เฉพาะส่วนที่เบิกใช้จริง
 • ของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติ หรือปฏิเสธคำขอสินเชื่อ ตามคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อและหลักเกณฑ์การ พิจารณาของธนาคาร
 • หลักเกณฑ์การคำนวณรายได้รวมต่อเดือนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีต่อไป เมื่อลูกค้ามียอดเบิกถอนเงินสดและใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปใน 12  รอบบัญชีของลูกค้า
โปรโมชั่น