โปรโมชั่น

รวบรวมข้อมูลโปรโมชั่นดีๆ เพื่อลูกค้าธนาคารเกียรตินาคินโดยเฉพาะ

บริการรับเงินโอนผ่าน RIA ฟรี! ซองกันน้ำ

  • 11 เม.ย. 2562
  • 171

ฟรี ซองกันน้ำ  เมื่อใช้บริการรับเงินโอนผ่าน RIA ที่ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขา

ระยะเวลา : วันนี้ - 31 พ.ค 62 หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด

 

เงื่อนไข :

  • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการรับเงินโอนผ่าน RIA ที่ทุกสาขาของธนาคารเกียรตินาคินโดยทุกๆ 1 รายการ จะได้รับซองกันน้ำ RIA 1 ซอง ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2562  หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
  • จำกัด 500 สิทธิ์แรก ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
  • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายละเอียด หรือยกเลิกการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ และกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.kiantnakin.co.th หรือ KKP Contract Center 02 165 5555
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น