เคเค เคอร์เร้นท์ พลัส ลูกค้าธุรกิจ

สัมผัสผลตอบแทนจากดอกเบี้ยสูงจริง ที่คุณเลือกฝากได้ตามระยะเวลาที่ต้องการกับบัญชีเงินฝากประจำ

เคเค เคอร์เร้นท์ พลัส ลูกค้าธุรกิจ
  • 17 Feb 2018
  • 2,928

บัญชีกระแสรายวันพิเศษ

ปันดอกเบี้ยให้ เพิ่มกำไรในธุรกิจคุณ

บัญชีกระแสรายวัน ที่มีดอกเบี้ยให้

ให้คุณได้รับดอกเบี้ยรายวัน

สะดวกปลอดภัย โดยไม่ต้องพกพาเงินสดติดตัว โดยใช้เช็คสั่งจ่ายแทนการถือเงินสด

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชี “เคเค เคอร์เร้นท์ พลัส”

  1.  เปิดบัญชีได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
  3. คำนวณดอกเบี้ยให้ทุกวันจากยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน
  4. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (สิ้นเดือน มิถุนายน และสิ้น เดือนธันวาคม)
  5. การเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากหัก ณ ที่จ่าย ลูกค้าเสียภาษีในอัตรา ที่กรมสรรพากรกำหนด
  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไข อื่นๆ ตามความเหมาะสม

FAQ

(?)ดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝาก KK Current Plus ต้องเสียภาษีหรือไม่

ดอกเบี้ยที่ได้รับต้องเสียภาษี ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

 

Promotions
Related Article