ประมูลรถยนต์

ร่วมประมูลได้ง่ายๆรายละเอียด

รายการประมูลรถยนต์

@Line KK เช่าซื้อ&ประมูลรถ

 ic_line ตอบทุกคำถามเรื่องจัดเช่าซื้อ และประมูลรถยนต์ 
         เพียง Scan QR Code KK เช่าซื้อ&ประมูลรถ หรือ คลิกที่นี่

ขั้นตอนและกำหนดการประมูลรถยนต์

1. ลงทะเบียนพร้อมวางเงินมัดจำป้าย

2. ร่วมประมูลแบบยกมือ/ป้าย

3. ประมูลรถที่พอใจในราคาที่พอใจ

4. ชำระเงิน/รับเอกสาร

กำหนดเวลาเริ่มประมูล
  • ศูนย์ประมูลรถยนต์ บางนา เวลา 10.00 น. 
  • ศูนย์ประมูลรถยนต์ อุดรธานี เวลา 10.00 น. 
กำหนดเวลาลงทะเบียน
  • ศูนย์ประมูลรถยนต์ บางนา เวลา 08.30 น.
  • ศูนย์ประมูลรถยนต์อุดรธานี เวลา 08.30 น.

หมายเหตุ: ศูนย์ประมูลรถยนต์ บางนา สามารถจอดรถได้ที่ฝั่งตรงข้าม (ร้าน Bee Restaurant)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • สามารถขอข้อมูลรายการรถประมูลและขอรับโบรชัวร์รายการรถประมูลล่วงหน้า ได้ที่ศูนย์ประมูลรถยนต์ หรือ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555
  • ข้อมูลและรายการรถ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เงื่อนไขการประมูลมีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2558

** หมายเหตุ

  • การชำระราคารถประมูล ผู้ประมูลต้องชำระมัดจำ 10% พร้อมค่าดำเนินการต่อคัน คันละ 8,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในวันหลังประมูล และต้องชำระส่วนที่เหลือ 90% พร้อมรับรถประมูลภายใน 3 วันทำการนับจากวันประมูล โดยหลังจากนี้ธนาคารจะคิดค่าบริการจอดรถในอัตราคันละ 200 บาท/วัน
  • จ่ายเงินครบ รับรถ รับเล่ม รับชุดโอน (พร้อมใบเสร็จ*ใบกำกับภาษี) ในวันประมูลได้เลย

แผนที่ศูนย์ประมูลรถยนต์

ศูนย์ประมูลรถยนต์ สาขาบางนา - ตราด   
เลขที่ 43 / 4 หมู่ 14 ถนนบางนา - ตราด กม. 8 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ. 10540

ศูนย์ประมูลรถยนต์ สาขาอุดรธานี 
เลขที่ 225 หมู่ 4 ถนนอุดร- หนองบัวลำภู ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง อุดรธานี 41000

ลานประมูล เชียงใหม่ 
ลานประมูลรถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 53000

ลานประมูล ชลบุรี   
เลขที่ 7/41 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130

ลานประมูล พิษณุโลก
ลานประมูลรถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน 460/101 หมู่ที่ 8 (หมู่บ้านฉัตรแก้ว) ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000