รู้จักเรา

 

รู้จักเรา

gettoknow1-2

ธนาคารเกียรตินาคิน..
เราเชื่อว่างานที่ดี

เป็นพื้นฐานของทุกเรื่องราวในชีวิต
ทุกเสียงของพนักงานทุกคนเท่าเทียมกัน
และได้รับการรับฟังอย่างเสมอภาค

gettoknow1-2

ธนาคารเกียรตินาคิน..
เราเชื่อว่างานที่ดี

เป็นพื้นฐานของทุกเรื่องราวในชีวิต
ทุกเสียงของพนักงานทุกคนเท่าเทียมกัน
และได้รับการรับฟังอย่างเสมอภาค

เราพร้อมเปิดรับวัฒนธรรม ความคิดเห็น ของพนักงานทุกคน เพื่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจที่จะกล้าคิด
และแบ่งปันความคิดดีๆ
ให้กับทีมงาน ร่วมต่อยอดความคิดซึ่งกันและกัน ด้วยใจที่มุ่งมั่นในความสำเร็จ

เราทำงานกันอย่างใกล้ชิด
เหมือนพี่ เหมือนน้อง

ที่นี่ ทุกเสียงของพนักงานทุกคนเท่าเทียมกัน
และได้รับการรับฟังอย่างเสมอภาค

ชีวิตการทำงานที่เกียรตินาคิน เราจริงจัง มุ่งมั่น เน้นการทำงานที่สนุก และมีความสุขกับงาน (Work Smart Play Hard)
เราทำงานด้วยใจ ซึ่งที่นี่เรามีชมรมที่หลากหลาย ให้พนักงานได้ร่วมทำกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบ

gettoknow3-2

เราไม่หยุดที่จะคิด และสนุก
กับการท้าทายทางความคิด

แต่ละก้าวของความสำเร็จ ไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่
เราจะร่วมกันเฉลิมฉลองความสำเร็จ
เพราะทุกความคิดทุกย่างก้าวมีความสำคัญสำหรับเรา

gettoknow3-2

เราไม่หยุดที่จะคิด และสนุก
กับการท้าทายทางความคิด

แต่ละก้าวของความสำเร็จ ไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่
เราจะร่วมกันเฉลิมฉลองความสำเร็จ
เพราะทุกความคิดทุกย่างก้าวมีความสำคัญสำหรับเรา

ธนาคารเกียรตินาคิน พร้อมสร้างบรรยากาศ
" องค์กรแห่งการเรียนรู้ "

เราร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงกระบวนงาน สร้างการเรียนรู้
ให้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ และที่สำคัญเราสนับสนุน
ให้ทุกคนแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

gettoknow5-2

หากเราใช่สิ่งที่คุณกำลังมองหา...
ขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งทางความคิด
และก้าวไปพร้อมกับเรา
"ธนาคารเกียรตินาคิน"

gettoknow5-2

หากเราใช่สิ่งที่คุณกำลังมองหา...
ขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งทางความคิด
และก้าวไปพร้อมกับเรา
"ธนาคารเกียรตินาคิน"