ข่าวและกิจกรรม

บล.ภัทร คว้า 2 รางวัลจากงาน ThaiBMA Best Bond Awards 2018

  • 13 Mar 2019
  • 1,596

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ตอกย้ำความสำเร็จต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  เข้ารับ 2 รางวัลใหญ่จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 (ThaiBMA  Best Bond Awards 2018) ได้แก่ รางวัล Top Underwriting  Securities  Firm ที่มอบให้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ออกตราสารหนี้ภาคเอกชนให้เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter)  ที่มีมูลค่ารวมของการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ภาคเอกชนระยะยาวสูงสุดในปี 2561 ถัดมาคือ รางวัล Deal of the Year มอบให้แก่ธุรกรรมการออกตราสารหนี้ที่ทุกภาคส่วนยกย่องให้เป็นธุรกรรมที่โดดเด่นที่สุดในปี 2561 ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทลโกรท ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายตลาดทุน สายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลจากนายสิงหะ นิกรพันธุ์ รองประธานคณะกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  ณ โรงแรม เดอะ แอสคอทท์  สาทร กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

# อื่นๆที่น่าสนใจ