ข่าวและกิจกรรม

KKP นำเสนอผลงานของโครงการสร้างวินัยทางการเงิน

  • 2 Jul 2019
  • 623

ธนาคารเกียรตินาคิน ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความสำเร็จ ในการสัมมนาใหญ่ของเครือข่ายผู้ประกอบการสตรี (AWEN) ประเทศไทย และสากล โดยนางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนาในหัวข้อ ‘การเข้าถึงบริการและวินัยการเงิน’ ร่วมกับคณะทำงานที่ได้ดำเนินโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน KKP Happiness Inside : Sook Money เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2562 โดยงานสัมมนานี้ จัดขึ้นเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนบทบาทของสตรีในด้านส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน และวินัยในการบริหารจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนต่อยอดสู่การประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนต่อไป

# อื่นๆที่น่าสนใจ