บัญชีกระแสรายวันทั่วไป

เพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

บัญชีกระแสรายวันทั่วไป
  • 10 Feb 2018
  • 4,393

บัญชีกระแสรายวันทั่วไป

เพิ่มความคล่องตัวให้ธุรกิจหมุนเวียน พร้อมทุกการแข่งขัน เพื่อธุรกิจเติบโตได้ไกลมากขึ้น

สะดวกปลอดภัย โดยไม่ต้องพกพาเงินสดติดตัว โดยใช้เช็คสั่งจ่ายแทนการถือเงินสด

ใช้ร่วมกับบริการโอนเงินอัตโนมัติของธนาคาร (Sweep In/Sweep Out)

สามารถเรียกดูรายการเคลื่อนไหวผ่าน KK e-Banking ได้

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันทั่วไป

  • เปิดบัญชีได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
  • ใช้ร่วมกับบริการโอนเงินอัตโนมัติ ของธนาคาร (Sweep In/Sweep Out)

FAQ

(?)สามารถเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินสาขาใดบ้าง

ท่านสามารถเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขาทั่วประเทศ

 

Promotions
Related Article