Personalize Your Investment

Personalize Your Investment
 • 23 Mar 2020
 • 84,578

สร้างพอร์ตการลงทุนของคุณโดยเฉพาะ
ด้วย Personalize Your Investment

การลงทุนที่ปรับเปลี่ยนตามความต้องการ และความเสี่ยงที่คุณรับได้ เพื่อผลตอบแทนที่  Optimize  ผ่านกองทุนรวมของ บลจ.ภัทร ที่บริหารกองทุนตามแนวคิด Asset  Allocation โดยมีกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์  และมีผู้จัดการกองทุนคอยบริหารพอร์ตให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด เพื่อสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทน พร้อมบัญชีออมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.25% ต่อปี และลูกค้าจะได้รับ  Service Solutions  พร้อมดูแลคุณตั้งแต่ก้าวแรก ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครอบคลุม และบริการที่เน้นความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • รับบริการจากทีม Relationship Manager ที่มากประสบการณ์ เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ช่วยพาคุณไปสู่เป้าหมายทางการเงิน
 • Morning News อัพเดททุกสถานการณ์การเงิน การลงทุน ทุกวัน
 • Weekly Research สรุปสถานการณ์การเงิน รายสัปดาห์ ที่ให้คุณไม่พลาดทุกความสำคัญ
 • Monthly Commentary บทวิเคราะห์ทางการเงิน จากผู้เชี่ยวชาญของภัทร
 • สะดวกสบายในพื้นที่ส่วนตัวทางการเงิน เพื่อนัดขอรับบริการปรึกษาเรื่องการเงินการลงทุน หรือ Meeting Spot ได้ที่ KKP Financial Hub 3 สาขา Central World, ทองหล่อ และเยาวราช เพียงจองล่วงหน้า 1 วัน
 • เลือกซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่คุณต้องการ และดูข้อมูลพอร์ตการลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านบริการ KK e-Banking
 • KKP ADVICE CENTER แหล่งรวมคอนเทนต์ด้านการเงิน การลงทุน บทสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญเชิงลึกแบบ Exclusive
 • ต่อยอดความรู้ทางด้านการเงิน ผ่านกูรูและวิทยากรที่เชี่ยวชาญ และเข้ารับการสัมมนาทางด้านการเงินการลงทุนก่อนใคร KKP FOCUS FORUM
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

พิเศษ  รับหน่วยลงทุน PHATRA MP สูงสุด 1,600 บาท

สำหรับลูกค้ารายใหม่เพียงเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำพิเศษ และ/หรือซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกับ บลจ.ภัทร ระหว่างวันที่  24 มี.ค.- 31 พ.ค.63

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
คำเตือน  ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท โกรท

 • เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทสมุดคู่ฝาก
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงินในบัญชีนี้ เฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา และมีหน่วยลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด เฉพาะกองทุน Phatra SG-AA Series ยกเว้น ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวผ่านธนาคารในฐานะตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมกันไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท
 • ไม่จำกัดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ ไม่จำกัดจำนวนเงิน และจำนวนครั้งในการฝาก/ถอน/โอน
 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคำนวณ ดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน
 • ธนาคารจะคำนวณและหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • กรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาท หรือตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 • ในกรณีที่บัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000.- บาท ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝากตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 • ต้องสมัครใช้บริการ KK Mobile Banking เพื่อติดตามสถานะการลงทุนและทำรายการซื้อ-ขาย
 • ต้องมี Email Address สำหรับรับข้อมูล และข่าวสารการลงทุน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
Promotions
Related Article