สินเชื่อเช่าซื้อบิ๊กไบค์

เป็นเจ้าของบิ๊กไบค์ในฝันได้ง่ายๆ  ด้วยสินเชื่อเช่าซื้อบิ๊กไบค์ ธนาคารเกียรตินาคิน

สินเชื่อเช่าซื้อบิ๊กไบค์
  • 4 Sep 2018
  • 18,414

KK Big Bike

เป็นเจ้าของบิ๊กไบค์ในฝันได้ง่ายๆ ด้วยสินเชื่อเช่าซื้อบิ๊กไบค์ ธนาคารเกียรตินาคิน

ผ่อนชำระนานสูงสุด 60 งวด

ดาวน์ต่ำ ผ่อนสบาย

ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน*

ขอเช่าซื้อได้ทุกอาชีพ**

มีผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อคอยให้บริการลูกค้าถึงที่ทั่วประเทศ

*ผู้ขอเช่าซื้อต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด

**เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

บุคคลธรรมดา

  • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • มีภูมิลำเนาในประเทศไทย สามารถตรวจสอบได้

เอกสารการขอบริการ บุคคลธรรมดา

  1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
  2. ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
  3. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ตัวจริงเดือนล่าสุด / เอกสารแสดงรายได้
  4. สำเนาสมุดคู่ฝาก / ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ

เอกสารของผู้ค้ำประกันให้ใช้เอกสารแบบเดียวกับเอกสารการขอบริการของบุคคลธรรมดา

Promotions
Related Article