ติดต่อเพื่อร่วมงานกับเรา

ติดต่อเพื่อร่วมงานกับเรา

jointeam1-2

" เพื่อนๆ ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
กับธนาคารเกียรตินาคิน

สามารถเลือกสมัครงานกับธนาคารได้ง่ายๆ "

jointeam1-2

" เพื่อนๆ ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
กับธนาคารเกียรตินาคิน

สามารถเลือกสมัครงานกับธนาคารได้ง่ายๆ "

ช่องทางการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ธนาคารเกียรตินาคิน ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 17.00 น.
  • สมัครผ่านเว็บไซต์ธนาคาร www.kiatnakin.co.th
  • สมัครผ่านอีเมล :KKPCareer@kiatnakin.co.th
  • ส่งข้อมูลการสมัครงานมาที่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

สายบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ (อาคารเอ) ชั้น 7
209 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 10110

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ic_tel 02 165 5555 หรือ  ic_email  KKPCareer@kiatnakin.co.th