บ้านของเรา

บ้านของเรา

ที่ธนาคารเกียรตินาคิน....เราเชื่อว่างานที่ดี
เป็นพื้นฐานของทุกเรื่องราวในชีวิต

"เราเน้นการเป็น flat organization ตัดสินใจเร็ว ทำงานเป็นทีม และมีความเป็นกันเอง เหมือนครอบครัว"

enjoy-working1-2

ENJOY WORKiNG

enjoy-working1-2

ENJOY WORKiNG

KK Training

KK STAFF CLUBS
Gallery