คุณกำลังมองหาสิ่งเหล่านี้ใช่หรือไม่

  แนวโน้มเศรษฐกิจ

  อย่าให้การ์ดตก VS Animal Spirits การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “animal spirits” หรือความ “กล้าได้-กล้าเสีย” ของมนุษย์ในความคิดของ Keynes นั้นมีประโยชน์อย่างมากในช่วงที่เราคาดหวังว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัว
  การเงินและการลงทุน

  วางแผนการศึกษาบุตรฉบับมือโปร พ่อแม่ผู้ปกครองมักมีความกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเปิดเทอมของบุตรหลาน ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะปรับตัวขึ้นตามค่าครองชีพ การเตรียมรับมือด้วยการวางแผนการศึกษาบุตรจึงเป็นสิ่งสำคัญ
  แนวโน้มเศรษฐกิจ

  การแข็งค่าของเงินบาท: ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข การแข็งค่าของเงินบาทนั้นเป็นปัญหาระยะยาวที่ยังแก้ไม่ตกและกำลังจะเป็นแรงต้านการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังการระบาดของ COVID-19 ในไทยจบลงไปแล้ว
  การบริหารธุรกิจ

  ทางออกของ SME ยุค THE FUTURE IS NOW วิกฤติ COVID-19 ทำให้เกิดผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างต่อธุรกิจรวมถึงเป็นตัวแปรกระตุ้นให้พฤติกรรมหรือเทรนด์บางอย่างเกิดเร็วขึ้น จำเป็นต้องเร่งปรับตัวและปรับลดค่าใช้จ่าย ธุรกิจจะอยู่รอดแค่มีเงินทุนหมุนเวียนอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เราต้องทำความเข้าใจกับตัวแปรต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น พฤติกรรมลูกค้า ต้นทุนแรงงาน การใช้เครื่องจักร ระบบการขนส่ง ช่องทางการขาย รูปแบบการทำการตลาด ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งวันนี้ KKP Advice Center ขอนำเสนอโซลูชั่นให้กับเจ้าของธุรกิจเพื่อนำไปปรับใช้แบบ STAND STRONG
  ข่าวสารและกิจกรรม

  แจ้งปิดปรับปรุงบริการ 9 ก.ค. 2020 เวลา 22:00 - 00:00 น.
  ข่าวสารและกิจกรรม

  แจ้งปิดปรับปรุงบริการ 7 ก.ค. 2020 เวลา 21:00 - 04:00 น.
  ข่าวสารและกิจกรรม

  มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อรายย่อยจากผลกระทบ COVID-19 ระยะที่ 2 สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ และสินเชื่อบ้าน
  ข่าวสารและกิจกรรม

  มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์จากผลกระทบ COVID-19 ระยะที่ 2 มาตรการช่วยเหลือเพิ่่มเติม สำหรับลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ที่เข้ารับมาตรการพักชำระหนี้ เนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19
  แนวโน้มเศรษฐกิจ

  อย่าให้การ์ดตก VS Animal Spirits
  การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “animal spirits” หรือความ “กล้าได้-กล้าเสีย” ของมนุษย์ในความคิดของ Keynes นั้นมีประโยชน์อย่างมากในช่วงที่เราคาดหวังว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัว
  การเงินและการลงทุน

  วางแผนการศึกษาบุตรฉบับมือโปร
  พ่อแม่ผู้ปกครองมักมีความกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเปิดเทอมของบุตรหลาน ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะปรับตัวขึ้นตามค่าครองชีพ การเตรียมรับมือด้วยการวางแผนการศึกษาบุตรจึงเป็นสิ่งสำคัญ
  แนวโน้มเศรษฐกิจ
  การแข็งค่าของเงินบาท: ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
  ประกาศธนาคาร

  แจ้งปิดปรับปรุงบริการ 9 ก.ค. 2020
  เวลา 22:00 - 00:00 น.
  การบริหารธุรกิจ

  ทางออกของ SME ยุค THE FUTURE IS NOW
  วิกฤติ COVID-19 ทำให้เกิดผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างต่อธุรกิจรวมถึงเป็นตัวแปรกระตุ้นให้พฤติกรรมหรือเทรนด์บางอย่างเกิดเร็วขึ้น จำเป็นต้องเร่งปรับตัวและปรับลดค่าใช้จ่าย ธุรกิจจะอยู่รอดแค่มีเงินทุนหมุนเวียนอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เราต้องทำความเข้าใจกับตัวแปรต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น พฤติกรรมลูกค้า ต้นทุนแรงงาน การใช้เครื่องจักร ระบบการขนส่ง ช่องทางการขาย รูปแบบการทำการตลาด ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งวันนี้ KKP Advice Center ขอนำเสนอโซลูชั่นให้กับเจ้าของธุรกิจเพื่อนำไปปรับใช้แบบ STAND STRONG
  ประกาศธนาคาร
  แจ้งปิดปรับปรุงบริการ 7 ก.ค. 2020