วางแผนคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ

การประกันชีวิตเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยลดความเสี่ยงในการใช้ชีวิต

วางแผนคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เคเคเจน เวลท์ 12/5 (มีเงินปันผล)

จ่ายสั้น 5 ปี พร้อมคุ้มครองชีวิต 12 ปี

ประกันชีวิต
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เคเคเจน เอ็กซ์ตร้า 25/15
 • ประกันชีวิต

  ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เคเคเจน เวลท์ 12/5 (มีเงินปันผล)

  จ่ายสั้น 5 ปี พร้อมคุ้มครองชีวิต 12 ปี

 • ประกันชีวิต

  ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เคเคเจน เอ็กซ์ตร้า 25/15

  รับความคุ้มครองชีวิตยาว 25 และเงินคืนทุกปี

 • ประกันชีวิต

  ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เคเคเจน เอ็กซ์ตร้า 20/10

  รับความคุ้มครองชีวิตยาว 20 ปี และเงินคืนทุกปี

 • ประกันสุขภาพ

  ประกันสุขภาพ เคเคเจน เวลเนส

  หมดกังวลกับค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามจริงไม่ต้องสำรองจ่าย

 • ประกันชีวิต

  ประกันชีวิต เคเคเจน อินฟินิท เวลท์ 90/5

  จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี รับความคุ้มครองชีวิตนานถึงอายุ 90 ปี

 • ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์

  เคเคเจน เวลท์ อินเวสท์ ลิงค์

  แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว

บทความการเงินการลงทุน
ประกัน

ประกันชีวิต ตอบโจทย์ชีวิตที่หลากหลาย
การประกันชีวิตเป็นเครื่องมือทางการเงินประเภทหนึ่งที่ช่วยให้การใช้ชีวิต
ประกัน

ประกันชีวิต ตอบโจทย์ชีวิตที่หลากหลาย
การประกันชีวิตเป็นเครื่องมือทางการเงินประเภทหนึ่งที่ช่วยให้การใช้ชีวิต
Background
การเงินและการลงทุน

ตลาดทุน สร้างธุรกิจเป็นสถาบัน ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
เงินทุนมีความสำคัญต่อกิจการอย่างมาก เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยหล่อเลี้ยงธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นให้อยู่รอด และเจริญเติบโตได้ จึงจำเป็นที่จะต้องหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายกิจการหรือต่อยอดธุรกิจที่ทำอยู่
Background
การเงินและการลงทุน

วางแผนการเงิน วางแผนชีวิต บนแนวคิด MR.W
คนไทยมีวิธีวางแผนจัดการเรื่องเงินที่แตกต่างกันไป สิ่งสำคัญที่สุดในการวางแผนทางการเงินคือความเข้าใจตัวเอง
การเงินและการลงทุน

วางแผนลงทุน เริ่มต้นก่อน บรรลุเป้าหมายก่อน
การวางแผนการเงินการลงทุนมีความจำเป็น เพราะการบริหารเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เมื่อทำงานหาเงินได้ มีเงินออมสะสมเราจึงต้องมีวิธีการจัดการบริหารเงิน เพื่อสร้างผลตอบแทน