ข่าวและกิจกรรม

KKP ให้ความรู้เรื่องการวางแผนวินัยทางการเงิน

  • 9 ต.ค. 2561
  • 507

KKP ให้ความรู้เรื่องการวางแผนวินัยทางการเงิน แก่โค้ชและทีมนักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการ

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เดินหน้าส่งเสริมวินัยทางการเงินให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในสังคม โดยนำทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารเกียรตินาคิน ไปร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการออมและแนวทางการลงทุนให้เงินงอกเงย เพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงและเตรียมความพร้อมในวัยเกษียณ ภายใต้หัวข้อ “เปิดประตูสู่ความมั่งคั่ง ด้วยการวางแผนการเงิน” ให้แก่โค้ชและทีมนักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการ จำนวน 60 คน เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน และกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเป็นโครงการนำร่องเพื่อเป็นแบบอย่างในการขยายผลไปยังกลุ่มคนพิการอื่นๆ ต่อไปในอนาคต โดยจัดกิจกรรมขึ้น ณ ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จ. สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

# อื่นๆที่น่าสนใจ