ข่าวและกิจกรรม

KKP และมูลนิธิเกียรตินาคิน มอบเงินสนับสนุนยุวพุทธฯ พร้อมคอมพิวเตอร์มือสอง 40 ชุด

  • 7 มี.ค. 2562
  • 250

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และมูลนิธิเกียรตินาคิน ร่วมมอบทุนสนับสนุนการดำเนินงานของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 26 เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะและอบรมการปฏิบัติธรรม? โดยนายภัทรพงศ์  รักตะบุตร ประธานสายช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้า ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และนายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ กรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิเกียรตินาคิน เป็นผู้แทนมอบเงินจำนวน 1,000,000? บาท ให้กับนายมณเธียร ธนานาถ นายกสมาคม พร้อมด้วยคอมพิวเตอร์มือสอง จำนวน 40 ชุด เพื่อสนับสนุนระบบงาน ERP (Enterprise Resource Planning) ในการบริหารจัดการ วางแผนทรัพยากรภายในสมาคม และหารือความร่วมมือการสนับสนุนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ร่วมกัน ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

# อื่นๆที่น่าสนใจ