ข่าวและกิจกรรม

KKP สนับสนุนการประกวดแผนธุรกิจ SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin ต่อเนื่องปีที่ 17

  • 7 มี.ค. 2562
  • 253

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรสนับสนุนการประกวดแผนธุรกิจภาษาอังกฤษ SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ภายใต้ธีม “Scaling Impact through Innovation” เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโททั่วโลก ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และสานความสัมพันธ์ระหว่างกันในระดับนานาชาติ โดยเป็นการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคภาษาอังกฤษระดับโลก ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

 

ในการนี้ มี ดร. ณรงค์ ปรีดานันท์ หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบโล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนการจัดแข่งขันจากพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

# อื่นๆที่น่าสนใจ