ข่าวและกิจกรรม

KKP จัดงานสัมมนาประจำปี

  • 22 มี.ค. 2562
  • 1,587

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนาประจำปีในหัวข้อ “แนวโน้มเศรษฐกิจและกลยุทธ์การจัดสรรการลงทุน 2562” ให้กับลูกค้า PRIORITY ของธนาคาร โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก บล.ภัทร ได้แก่ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร, คุณธีระพงษ์ วชิรพงศ์ กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บล.ภัทร และดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคล บล.ภัทร ร่วมให้ข้อมูลแนวโน้มเศรษฐกิจและภาพรวมเศรษฐกิจโลก ภูมิภาคและประเทศไทยในปี 2562 พร้อมทั้งนำเสนอกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ (Asset Allocation) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องฉัตราโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา

# อื่นๆที่น่าสนใจ