ข่าวและกิจกรรม

เกียรตินาคิน นำลูกค้าสินเชื่อคว้า 3 รางวัล SMEs Excellence Awards 2019

  • 4 ธ.ค. 2562
  • 835

เกียรตินาคิน นำลูกค้าสินเชื่อคว้า 3 รางวัล SMEs Excellence Awards 2019

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยนายสำมิตร สกุลวิระ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ เป็นผู้แทนรับรางวัลในฐานะที่ธนาคารเป็นผู้เสนอชื่อลูกค้าสินเชื่อที่ได้รับรางวัล SMEs Excellence Awards 2019 ได้แก่ บริษัท จีเอสบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  และ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ Gold สำหรับประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต และ บริษัท  อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ Gold สำหรับประเภทธุรกิจบริการ ทั้งนี้ งานจัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อผลักดันความเป็นเลิศธุรกิจไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพฯ

# อื่นๆที่น่าสนใจ