ข่าวและกิจกรรม

KKP มอบเงินสนับสนุนโครงการ ‘วิ่ง 70 ปี มศว เพื่อสังคม-อโศกร่วมใจ’

  • 27 ธ.ค. 2562
  • 417

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร นำโดยนางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการ ‘วิ่ง 70 ปี มศว เพื่อสังคม-อโศกร่วมใจ’ จำนวน 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) เพื่อนำไปจัดตั้งเป็นกองทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ยากจน ปรับภูมิทัศน์ย่านอโศกมนตรีให้สวยงามน่าอยู่และปลอดภัย รวมถึงเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ชุมชนย่านอโศกมนตรี และพัฒนาแนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562

 

ทั้งนี้ งานวิ่ง 70 ปี มศว เพื่อสังคม-อโศกร่วมใจ เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และประชาคมบนถนนอโศกมนตรี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์ และรายได้จากกิจกรรมจะถูกนำกลับไปใช้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาย่านอโศกมนตรีเพื่อประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก โดยงานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์  2563 สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้ววันนี้ที่ www.paivingkan.com