ข่าวและกิจกรรม

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

  • 8 พ.ค. 2563
  • 223

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มอบเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์รวมทั้งสิ้น 550,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลรัฐ 11 แห่ง ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ 4 แห่ง ได้แก่ 1)โรงพยาบาลเลิดสิน 2)โรงพยาบาลราชวิถี 3)โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 4)สถาบันประสาทวิทยา และโรงพยาบาลในต่างจังหวัดจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ 1)สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี 2)โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี 3)โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม 4)โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 5)โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 6)โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 7)โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้จัดการภาคและผู้จัดการสาขาของธนาคารเกียรตินาคิน ที่อยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลเป็นผู้แทนส่งมอบเงินบริจาค รวมถึงแสดงความขอบคุณและส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละเพื่อส่วนรวมในการรับมือกับวิกฤตไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจฯ ยังได้มอบน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลกระทุ่มแบนและโรงพยาบาลชลบุรีอีกด้วย  การส่งมอบเงินสนับสนุนมีขึ้นระหว่างวันที่ 23-30 เมษายน 2563

# อื่นๆที่น่าสนใจ