ข่าวและกิจกรรม

KKP ร่วมกับมูลนิธิเกียรตินาคิน และยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ แจกถุงยังชีพ บรรเทาภัยโควิด-19

  • 11 พ.ค. 2563
  • 475

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมกับมูลนิธิเกียรตินาคิน และภาคีในโครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคิน(พพช.) ได้แก่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมจัดแจกถุงยังชีพจำนวน 1,800 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตภาษีเจริญ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยการดำเนินกิจกรรมนี้ มีการวางมาตรการเพื่อลดความแออัดและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอย่างเคร่งครัด อาทิ การจำกัดจำนวนแจกรอบละ 50 คนด้วยคูปองระบุวันและเวลารับถุงยังชีพที่ชัดเจน การปฏิบัติตามหลัก Physical Distancing การตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย การใส่หน้ากาก และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล นอกจากนี้ ยังได้มีการบริจาคถุงยังชีพอีกจำนวน 300 ชุด ให้แก่วัดนาคปรก เพื่อให้วัดแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในละแวกใกล้เคียง รวมถึงประชาชนที่อยู่ในช่วงกักตัว 14 วัน ในเขตภาษีเจริญ โดยประสานขอความร่วมมือจากเขตภาษีเจริญช่วยส่งมอบ ทั้งนี้ กิจกรรมแจกถุงยังชีพดังกล่าว จัดขึ้น ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 17-22 เมษายน 2563