ประกันภัยการเดินทาง

จ่ายค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยสูงสุด 5,000,000 บาท

ประกันภัยการเดินทาง
 • 2 ก.ค. 2562
 • 1,006

ประกันภัยการเดินทาง

จ่ายค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยสูงสุด 5,000,000 บาท

อุ่นใจไปกับทุกทริปการเดินทางด้วยเครือข่ายบริการ 24 ชั่วโมง

วีซ่าไม่ผ่าน คืนเงิน 100%

โปรโมชั่นพิเศษ

ต่อที่ 1 ค่าเบี้ยประกันภัยเดินทางทุกๆ 5 บาท รับ 1 ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส หรือ แอร์เอเซีย Big Point 1 คะแนน

ต่อที่ 2 ค่าเบี้ยประกันภัยเดินทางทุกๆ 500 บาท เลือกรับส่วนลดใช้แทนเงินสดได้เพียง 1 สิทธิ มูลค่าตั้งแต่ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 500 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

 1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จาก Starbucks หรือ
 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จาก Bar BQ Plaza หรือ
 3. ค่าเช่า Pocket Wi-fi หรือ Sim card จาก Wi-Ho!
 • รับส่วนลดใช้แทนเงินสด มูลค่า 100 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชําระค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 500-999 บาท หรือ
 • รับส่วนลดใช้แทนเงินสด มูลค่า 200 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชําระค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 1,000–1,499 บาท หรือ
 • รับส่วนลดใช้แทนเงินสด มูลค่า 300 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชําระค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 1,500–1,999 บาท หรือ
 • รับส่วนลดใช้แทนเงินสด มูลค่า 400 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชําระค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 2,000–2,499 บาท หรือ
 • รับส่วนลดใช้แทนเงินสด มูลค่า 500 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชําระค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 2,500 บาท ขึ้นไป

 

หมายเหตุ : นับค่าเบี้ยรวมกัน ต่อกรมธรรม์ ต่อการทํารายการ 1 ครั้ง (ทํารายการซื้อพร้อมกันได้สูงสุด 10 ท่าน/ครั้ง)ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ – 30 ก.ย. 62 

1. ต่อที่ 1 : ค่าเบี้ยประกันทุกๆ 500 บาท รับ Strabucks e-Coupon 100 บาท*
(*สูงสุดไม่เกิน 500 บาท)
2. ต่อที่ 2 : ROP หรือ Air Asia ค่าเบี้ยประกันทุกๆ 5 บาท รับ 1 ไมล์ ROP หรือ 1 Big Point Air Asia
โดยสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการรับคะแนนสะสมไมล์ ROP จากการบินไทยได้ที่นี่ คลิก

วิธีการสมัคร

 • เอกสารการสมัคร
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ท่านสามารถสมัครประกันภัยการเดินทางและชำระเบี้ยประกันภัยได้โดยตรงที่บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้รับประกันภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด(มหาชน) โทร. 0 2624 1111 หรือธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) โทร. 02 165 5555

แผนความคุ้มครอง

 KPI Benefits_TH 

รับสมัครและพิจารณารับประกันภัย โดย บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 KPI Premium

 

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 2. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย  การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
 3. การก่อการร้าย
 4. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
 5. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
 6. ขณะที่เกิดขึ้น ณ ประเทศหรืออาณาเขตที่ยกเว้นความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 7. ขณะที่เกิดขึ้นบริเวณแท่นขุดเจาะน้ำมัน หรือเหมืองใต้ดิน

คำเตือน

รายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันภัยและความคุ้มครองเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด โปรดศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง