บัญชีออมทรัพย์ เคเค ภัทร สมาร์ท เซทเทิลเมนท์

ออมทรัพย์ สำหรับนักลงทุนที่ทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย

บัญชีออมทรัพย์ เคเค ภัทร สมาร์ท เซทเทิลเมนท์
  • 10 ก.พ. 2561
  • 22,300

ออมทรัพย์

สำหรับนักลงทุนที่ทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย

สะดวกในการลงทุนกับบล.ภัทร เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี

ฝากน้อย ฝากมาก รับดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ

ฝาก/ถอนได้ไม่จำกัด

เปิดเท่าไหร่ก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

เหมาะกับคนที่เน้นเรื่องลงทุน แต่ยังคงต้องการบัญชีสำหรับนำเงินไปลงทุน หรือรับเงินจากการลงทุนที่ให้ดอกเบี้ยสูง และยังมีความยืดหยุ่นสูง

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด*

1.7%

เปิดบัญชีขั้นต่ำ

ไม่จำกัดวงเงินขั้นต่ำ

การจ่ายดอกเบี้ย

2 ครั้ง/ปี

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีออมทรัพย์ เคเค ภัทร สมาร์ท เซทเทิลเมนท์

  • ให้บริการลูกค้าทุกประเภท ซึ่งเปิดบัญชีเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือทำธุรกรรมอื่นใด ("บัญชีหลักทรัพย์") กับบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ("บล. ภัทร") และใช้บัญชีนี้เป็นบัญชีสำหรับหักเงินโดยอัตโนมัติตามคำสั่งของ บล. ภัทร เท่านั้น
  • ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้ โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของบัญชีหลักทรัพย์กับ บล. ภัทร เท่านั้น
  • ไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี และไม่จำกัดจำนวนครั้งในการถอน
  • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี
  • กรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาท หรือตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
  • ในกรณีที่ผู้ฝาก (ก) ยกเลิกการใช้บัญชี KK Phatra Smart Settlement เป็นบัญชีสำหรับหักเงินโดยอัตโนมัติตามคำสั่งของ บล.ภัทร หรือ (ข) ยกเลิกการขอเปิดบัญชีหลักทรัพย์ หรือปิดบัญชีหลักทรัพย์กับ บล.ภัทร หรือ (ค) ถูกปฏิเสธการขอเปิดบัญชีหลักทรัพย์ หรือถูกปิดบัญชีหลักทรัพย์กับ บล.ภัทร ธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดกรณีตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ดังกล่าว
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม

FAQ

(?)บัญชีออมทรัพย์ เคเค ภัทร สมาร์ท เซทเทิลเมนท์ คืออะไร

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือทำธุรกรรมอื่นใด (“บัญชีหลักทรัพย์”) กับบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) (“บล. ภัทร”) โดยใช้บัญชีนี้เป็นบัญชีสำหรับหักเงินโดยอัตโนมัติตามคำสั่งของ บล. ภัทร เท่านั้น ให้บริการลูกค้าทุกประเภท ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของบัญชีหลักทรัพย์กับ บล. ภัทร เท่านั้น

 

(?)ดอกเบี้ยที่ได้รับจากบัญชีออมทรัพย์ เคเค ภัทร สมาร์ท เซทเทิลเมนท์ต้องเสียภาษีหรือไม่

ดอกเบี้ยที่ได้รับจากบัญชีออมทรัพย์ เคเค ภัทร สมาร์ท เซทเทิลเมนท์จะต้องเสียภาษี ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง