PRIORITY Privileges

PRIORITY Privileges

PRIORITY Business Travel

สำหรับลูกค้า ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ที่มียอดเงินฝากและการลงทุน* เฉลี่ย 6 เดือน 8 - 9.99 ล้านบาท รับสิทธิประโยชน์เพื่อเพิ่มความสุขสำหรับคุณ

ตั้งแต่วันนี้ – 29 ก.พ. 63 (จองสิทธิ์และใช้บริการ)

ลงทะเบียนเพื่อเลือกรับสิทธิ์ โทร. 02 118 3079

สอบถามเพิ่มเติม : 02 165 5555 หรือเจ้าหน้าที่ดูแลบัญชีของท่าน

 

* หมายเหตุ : • ในการใช้บริการสิทธิพิเศษนี้ลูกค้ารับทราบว่าข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้เพื่อการใช้บริการนั้น เป็นการให้ข้อมูลแก่บริษัทผู้ดำเนินการจัดการสิทธิพิเศษ และลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทผู้ดำเนินการจัดการสิทธิพิเศษใช้ข้อมูลดังกล่าวในการดำเนินการ ให้บริการสิทธิพิเศษนี้ • ธนาคารเป็นเพียงผู้จัดหาสิทธิพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า แต่ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการสิทธิพิเศษดังกล่าวแต่อย่างใด • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า • เงินลงทุนไม่นับรวม Bond

Airport Lounge

บริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบิน
**เลือกใช้สิทธิ์ 1 สิทธิ์ (ไม่มีผู้ติดตาม) 2 ครั้ง / ปี หรือ เลือกใช้สิทธิ์ 2 สิทธิ์ (รวมผู้ติดตาม) 1 ครั้ง / ปี

  • Miracle Lounge ณ สนามบินดอนเมือง / สนามบินสุวรรณภูมิ
  • The Coral Executive Lounge ณ สนามบินดอนเมือง / ภูเก็ต / เชียงใหม่ / อุดรธานี
  • Blue Ribbon ณ สนามบินสุวรรณภูมิ /เชียงใหม่ / เชียงราย / สมุย

Hotel Room

บริการห้องพักเพื่อติดต่อธุรกิจในประเทศ จำนวน 2 วัน 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า

  • KANTARY Collection (โรงแรม แคนทารี โฮเทล) ปราจีนบุรี ระยอง อยุธยา
  • NAK NAKARA HOTEL (โรงแรมนาค นครา) เชียงราย
  • X2 Vibe (โรงแรมครอสทู ไวบ์) บุรีรัมย์ เชียงใหม่ พัทยา
  • THE GRASS SERVICE SUITES (เดอะ กลาส เซอร์วิส สวีท) พัทยา
  • ADELPHI (โรงแรมอะเดลฟี) พัทยา
  • AYA BOUTIQUE Hotel (โรงแรมอายะ บูทิค โฮเท็ล) พัทยา
  • Gran Vista (แกรนด์วิสต้า) เชียงราย

Limousine Service

บริการรถรับ-ส่ง สนามบิน จำนวน 2 ครั้ง / ปี โดยรถยนต์ประเภทซีดาน Toyota Camry หรือเที่ยบเท่า

คำถามที่พบบ่อย

รายละเอียดและเกณฑ์การคำนวณยอด Average ให้ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์

ยอดเงินฝากและการลงทุนรวม เฉลี่ย 6 เดือน (ย้อนหลัง) ตั้งแต่ 8 ล้านบาทขึ้นไป

การลงทะเบียนเพื่อเลือกรับสิทธิ์ต้องทำอย่างไร

ติดต่อรับสิทธิ์ได้ที่ The Black Tie Service โทร 02 016 9990 หรือ Scan OR Code โดยต้องลงทะเบียนทันทีเมื่อได้รับโบชัวร์ หรือ ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ที่สนามบิน โดยติดต่อแจ้งการใช้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับบริการ ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 - 21.00 น.

การเข้าใช้บริการ Airport Lounge ต้องทำอย่างไร

แจ้งชื่อและ Passport ที่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไว้กับเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการใช้บริการ

การแจ้งใช้สิทธิ์หรือยกเลิกการใช้สิทธิ์จะต้องทำอย่ยางไร

หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการบริการกรุณาแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนการใช้บริการ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ห้องรับรองสมบรณ์แล้วและไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปใช้ในครั้งต่อไปได้

ลูกค้าที่จะเข้าใช้ห้องรับรองฯได้ ต้องบินสายการบินไหนบ้าง

ทุกสายการบิน