โปรโมชั่น

รวบรวมข้อมูลโปรโมชั่นดีๆ เพื่อลูกค้าธนาคารเกียรตินาคินโดยเฉพาะ

มื้อพิเศษที่ร้าน Maisen รับส่วนลดทันที 100 บาทเมื่อใช้จ่ายผ่าน KK Debit Card UnionPay ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

  • 21 ธ.ค. 2561
  • 922

เงื่อนไขเงินฝากประจำพิเศษดอกเบี้ยสูงคู่กับประกันชีวิต

มื้อพิเศษที่ร้าน Maisen รับส่วนลดทันที 100 บาทเมื่อใช้จ่ายผ่าน KK Debit Card UnionPay ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 พ.ค. 2562

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • ต้องใช้จ่ายผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 62 และ 81 เท่านั้นเพื่อรับสิทธิพิเศษ
  • สิทธิพิเศษใช้ได้ทั้งประเภทบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
  • จำกัดการรับส่วนลด 100 บาท/เซลล์สลิป/บัตร/วัน
  • จำกัดสิทธิ์การมอบส่วนลด 1,500 สิทธิ์/ทุกสาขา/เดือน หรือ 9,000 สิทธิ์/ทุกสาขา/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย และสงวนสิทธิ์ให้ตามลำดับก่อน-หลัง
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ภาษี 7% และค่าบริการ 10%
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่สื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น